Θέσεις Εργασίας

Ονοματεπώνυμο:

Ημ.Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ.Επικοινωνίας:

Σπουδές:

Ξένες Γλώσσες:

Προυπηρεσία σε πωλήσεις:

Προυπηρεσία:

Ενδιαφέρομαι για πλήρη ή μερική:
Μερική Απασχόληση
Πλήρης Απασχόληση